Avís legal i condicions generals d’ús

https://www.servomac.es

I. INFORMACIÓ GENERAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

SERVOMAC EQUIPS S.L. com a titular de *lapágina, https://www.servomac.es/, (tots els drets reservats), comunica que el present Avís Legal, ha sigut elaborat de conformitat amb la llei 34/2002 d’11 de juliol Serveis de la Societat de la Informació i comerç Electrònic, Llei 15/1999 de 13 de desembre LOPD Llei orgànica de Protecció de Dades i altres normatives relacionades, a fi de regular l’ús de la pàgina d’internet.

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://www.servomac.es, (d’ara en avant, Lloc web) l’ostenta: SERVOMAC EQUIPS SL, amb NIF: B-98466766, i les dades de contacte de la qual són:

Adreça: Av. Drets Humans Nº3 — 46600 Alzira (Valencia)

Telèfon de contacte: 962401974

Email de contacte: servomac@servomac.es

Registre Mercantil de València

Tom 9510, Llibre 6792, Foli 45, Secció 8, Fulla V 149873, I/A 2

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en avant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara en avant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas oferisca als Usuaris (d’ara en avant, Serveis).

Servomac es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment *Servomac puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que haguera contractat l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.

El Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i *Servomac, com els comentaris i/o espais de *blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc web.

El Lloc web de Servomac proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferides per *Servomac sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Servomac per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferits pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a *Servomac sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació.

En qualsevol cas, *Servomac no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de *blogging o de participació que puga haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Servomac i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de Servomac es dirigeix a totes les persones, sense importar la seua edat, que puguen accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Servomac no assegura que el Lloc web complisca amb legislacions d’altres països, ja siga totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seua pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint *Servomac cap responsabilitat que es puga derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Servomac no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Servomac farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual puga accedir-se a través d’aquest Lloc web, estiga lliure d’error o cause un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Servomac serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Servomac tampoc es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

S’informa que el Lloc web de Servomac posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Servomac no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Servomac ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa *Servomac no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que pogueren contindre els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Servomac en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Servomac no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Servomac i que siguen enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitze un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Servomac haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Servomac.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Servomac, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’establisca aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de *Servomac.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Servomac i el titular del lloc web des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de Servomac dels continguts, serveis i/o activitats oferits en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Servomac per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mig tècnic, sense l’autorització de *Servomac.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Servomac. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer considere que qualsevol dels Continguts del Lloc web supose una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a *Servomac a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Servomac es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i *Servomac es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguen conforme a dret.