Serveis maquinària taller

Maquinària taller

Revisions i Manteniment maquinària taller


En Servomac posem a la teua disposició totes les operacions de revisió i manteniment, tant preventiu com correctiu, per al compliment de les disposicions mínimes de seguretat i salut de la normativa RD 1215/97 i la nova normativa obligatòria EN 1493-2011 referent als elevadors de cotxes i a l’ús de compressors d’aire.

La revisió i manteniment de l’equipament de maquinària taller contribuirà directament en la seguretat i el correcte funcionament de la maquinària, optimitzant la inversió realitzada i minimitzant intervencions i reparacions futures.

En cadascun dels manteniments que realitzem, verifiquem tots els punts de seguretat i el correcte funcionament dels elevadors de cotxes, compressors d’aire i alineadors, per a evitar i anticipar possibles avaries.

Acompanyem en totes les nostres revisions un certificat, en el qual es verifica l’estat actual de la màquina. Aquest informe està homologat per als certificats ISO:9001, així com per als estàndards dels fabricants de vehicles..

Tipus de Manteniments per a maquinària taller segons el producte

 • Serveis
  Elevadors
 • Serveis
  Compressors
 • Serveis
  Alineadors
 • Serveis
  Desmuntadores
  Equilibradores
 • Serveis
  Lubricació
1- Revisem més de 36 punts de l’Elevador
2- Greixatge general de l’Equip
3- Certificat de Revisió per a l’ISO i Etiqueta de manteniment
4- Mà d’Obra i Desplaçaments inclosos
5- Reparacions Preventives incloses
6- Neteja de l’Equip
7- Descomptes durant 1 any en Recanvi Original Mondolfo Ferro
8- Descomptes durant 1 any en mà d’obra i desplaçaments
1- Revisem compressors de Pistó i de Caragol
2- Analitzem més de 20 punts del compressor
3- Gestió Certificats Oficials d’Indústria
4- Mà d’Obra i Desplaçaments inclosos
5- Substitució de filtres
6- Canvis d’oli del compressor
7- Verificació elements de seguretat i protecció
8- Certificat de Revisió per a l’ISO i Etiqueta de manteniment
1- Revisió Alineadors
2- Verificació correcte funcionament
3- Verificar centre de plataformes amb centre de les cambres
4- Comprovació centrat d’arpes
5- Comprovar l’estat de les ungles
6- Calibratge de targetes
7- Document acreditatiu de la Revisió
8- Certificat de Revisió per a l’ISO
1- Revisió Desmuntadora i Equilibradora
2- Comprovació de més de 20 punts en tots dos equips
3- Verificar correcte funcionament pedals Desmuntadora
4- Comprovar correcte calibratge de l’equilibradora
5- Verificar funcionament palpadores amb roda test
6- Greixatge dels equips
7- Document acreditatiu de la Revisió
8- Certificat de Revisió per a l’ISO
1- Verificació correcte funcionament d’equips de lubricació
2- Comprovar que pistolines, ràcords i mànegues no tenen fugides
3- Verificar que no hi ha aire en el circuit
4- Verificar que no hi ha fuites entre bombes i mànegues
5- Comprovació estat de totes les vàlvules
6- Verificar que la bomba és la correcta per al fluid utilitzat
7- Document acreditatiu de la Revisió
8- Certificat de Revisió per a l’ISO

8- Certificat de Revisió per a l’ISO

ServeisReparacions i
Assistència tècnica


Som el servei Tècnic Oficial de Moondolfo Ferro en diverses comunitats com: València, Castelló, Alacant, Múrcia, Conca i Terol. Per això comptem amb professionals qualificats i en constant formació tècnica.

Des del Servei d’Assistència Tècnica mitjançant una unitat altament qualificada, responem amb rapidesa a cada crida.

ServeisVenda d’equipament i eina manual


Posem a la teua disposició qualsevol equipament d’elevadors de cotxes, desmuntadora de pneumàtics, equilibradora de rodes, equip de lubricació, compressors, etc. que necessites per al taller.

Disposem en la nostra cartera de les millors marques a nivell d’eines per a satisfer qualsevol necessitat dels nostres clients: King-Tony, Bahco, JBM, etc…

ServeisInstal·lacions i trasllat de maquinària


A més de subministrar-te qualsevol equip per al taller (Elevadors de cotxes, desmuntadores de pneumàtics, equilibradores de rodes, equips de lubricació, compressors d’aire, equips de lubricació…

ServeisMuntatge i instal·lacions des de pla


A part del muntatge de la maquinària també treballem la seqüència de muntatge establida a partir de plans segons projecte d’instal·lació. Els tècnics treballen en funció de les indicacions marcades per l’enginyer o responsable del centre.

ServeisRecanvis Originals


Disposem de recanvis per a tots els elevadors de fabricació europea i de totes les referències de recanvis originals de Mondolfo Ferro.

ServeisFinançament (Personalitzada)


Oferim la possibilitat d’estudi personalitzat de finançament a través del sistema de rènting amb quota residual per a la propietat dels equipaments.

ServeisCalibratge d’equips


Servei de calibratge d’equips que pel seu complex funcionament s’ha de realitzar anualment per especialistes (frenòmetre, alineador de rodes, etc…), nosaltres ens encarreguem del calibratge i tramitació de la documentació.

ServeisLegalització i homologació de maquinària


Adequació dels equips e a la Normativa Europea. L’informe dels nostres programes de revisió està homologat per als certificats ISO:9001, així com per als estàndards dels fabricants de vehicles.