Noticies

Generador d’Ozó Servomac: desinfecció i esterilització per a vehicles.

Generador d'Ozó Servomac: desinfecció i esterilització per a vehicles.

Els Generadors d’Ozó són equips que produeixen i emeten ozó de manera contínua, programada i controlada. L’ozó elimina la turbiedad, els detergents, substàncies tensioactives i sòlids en suspensió en l’ambient i sobre superfícies. L’ozó és un poderós desinfectant, mata els bacteris i patògens, a més d’inactivar virus i microorganismes, que no són sensibles a la desinfecció amb clor o altres productes químics.
A causa de l’actual situació que estem vivint pel coronavirus o COVID-19, en les pròximes setmanes es farà indispensable realitzar una desinfecció professional d’àrees de treball i de vehicles, per a poder tornar a treballar amb normalitat i amb les màximes precaucions de seguretat.
En tractar-se d’un habitacle tancat, els vehicles són un lloc perfecte per a la transmissió de bacteris i virus, per la qual cosa la desinfecció dels mateixos és necessària per a evitar al màxim qualsevol tipus de contagi.

Des de Servomac, comercialitzem un equip Generador d’Ozó de fabricació totalment espanyola i fabricat segons la Norma espanyola UNE400-201-94. Capaç de desinfectar el vehicle en 5 minuts. L’ozó com a desinfectant ha de complir la normativa i recomanacions de seguretat en generadors d’ozó in situ, seguint les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Recomanat per a:
Concessionaris de vehicles i Tallers de cotxes: tant en la recepció i lliurament de vehicles, com en els vehicles de cortesia.
Lloguers de vehicles o furgonetes, vehicles compartits, car sharing…
Lloguers de vehicles o furgonetes, vehicles compartits, car sharing…
Transport públic: autobús, tren, metre, policia…
Transport de mercaderies o repartiment: carrossats, frigorífics…

El Generador d’Ozó VELOZP5 està especialment recomanat per a: recepció tallers Turismes, Autobusos i Oficines de fins a 1.000m2 o 3.000m3

En Proves realitzades amb autobús: En 12 minuts generant ozó, aconseguim la concentració d’ozó que indica l’OMS per a desinfectar al 99% tots els patògens històrics

El procés es completa, amb 10 minuts de dissolució Ozó + 8 minuts amb el vehicle portes obertes i l’Ozó residual és Innocu per a la persona.

Proves realitzades en Turisme: En 4 minuts generant ozó, aconseguim la concentració d’ozó que indica l’OMS per a desinfectar desinfecció al 99% tots els patògens històrics

El procés es completa, amb 4 minuts de dissolució Ozó + 1 minut amb el vehicle portes obertes i l’Ozó residual és Innocu per a la persona.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Generador d'Ozó Servomac: desinfecció i esterilització per a vehicles.