Equips per a Recuperació

Equips per a Recuperació

Descripció

Aquests equips són els utilitzats per a la recuperació d’oli usat en el taller. També hi ha un ampli grup de models, des d’aspiradors d’oli, fins a unitats modulars i carros articulats.
,

Dades tècniques