Sistemes de gestió

Sistemes de gestió

Descripció

El més segur és que la gestió i control actual de peces de recanvi en el seu taller de reparació i manteniment de vehicles li permeta una correcta traçabilitat i el control de l’inventari d’existències, gràcies a processos definits i programes informàtics adequats.
,

Dades tècniques

Estadísticament el 10% dels lubrificants consumits per un centre de manteniment de vehicles no són imputats a la llista de materials de l’ordre de treball, ni a l’ús en reparacions o subministraments .

L’eliminació dels moviments no controlats amortitza la inversió en un sistema de gestió de fluids en el segon any de la seua implantació.

  • Àgil i de fàcil utilització.
  • Mesurament i control precís.
  • No més moviments sense control.

CONTROL MASTER

El sistema Control Màster és una potent eina que integra dispositius de maquinari i programari per a la gestió i control de fluids a granel subministrats a vehicles.

La implantació d’un sistema Control Màster en una instal·lació de subministrament de fluids a granel, garanteix:

  • Control permanent de l’estoc de fluids.
  • Accés limitat al subministrament mitjançant codi d’usuari autoritzat.
  • Registre de tots els moviments d’eixida de fluid.
  • Informes personalitzats de l’estoc i de moviments d’eixida de fluid; facilitant el control del cost de manteniment per vehicle o per servei.
  • Possibilitat d’integració amb el sistema de gestió del taller (DMS).

PROGRAMARI AMS

EL Programari AMS pot ser interconnectat amb els DMS més comuns del mercat (Data Management System), facilitant una comunicació bidireccional eficaç.